PROJEKT „POMOĆ ŽENE NEMA CIJENE“

UP.02.1.1.05.0304.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

www.esf.hr   |  strukturnifondovi.hr


KRATKI OPIS PROJEKTA

Naziv projekta: „POMOĆ ŽENE NEMA CIJENE“

Ukupan iznos projekta: 1.271.475,22 HRK

Iznos EU potpore: 1.080.753,93 HRK

Partneri: Centar za socijalnu skrb, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Šibenik.

Razdoblje provedbe projekta: 18.06.2019. – 18.12.2021.Cilj projekta

POMOĆ ŽENE NEMA CIJENE” je uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada te poboljšanje kvalitete života krajnjih korisnika i njihove socijalne uključenosti na području općine Rogoznica.


Očekivani rezultati projekta

Povećanje socijalne uključenosti krajnjih korisnika i zaposlenih žena Povećanje konkurentnosti zaposlenih žena na tržištu rada Smanjenje dugotrajne nezaposlenosti za zaposlene žene.


Projektne aktivnosti

 Zapošljavanje i osposobljavanje žena iz ciljnih skupina koje će pružati potporu i podrške starijim osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici Promidžba i vidljivost Upravljanje projektom i administracija.


Kontakt osoba za više informacija:

Tanja Matanović Ekmečić

Tel: 022/558 531
Mob: 095/88 77 130
E-mail: tekmecic@gmail.com

www.esf.hr   |  strukturnifondovi.hr

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Udruge Matanovi dvori za stare i nemoćne.
Izradu mrežne stranice Udruge Matanovi dvori za stare i nemoćne sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.